Posest 3

parcela: 787.70m2

hiša: 177.30m2

po povpraševanju*

*tretja podaljšana faza